Từ điển Rumani - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "galbenele":
Rumani Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "galbenele" trong anh.
 
Đến nay, 3,677,484 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 19,491 vào ngày hôm nay.
Thẻ: galbenele, chanterelle, crowfoot, marigold, chanterelle, Từ điển Rumani - Anh, Rumani, Anh
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionaryromanianenglish.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0299 / 0.0178 (37)
Quay lại đầu trang