Từ điển Rumani - Anh:

plugusorul

Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "plugusorul":
Xin lỗi, chữ "plugusorul" không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu.
 
Đóng góp cho từ điển: thêm bản dịch
Rumani:
Anh:

Xin vui lòng đăng nhập để thêm bản dịch của bạn:
Thẻ: plugusorul, Từ điển Rumani - Anh, Rumani, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Rumani, Rumani-Anh dịch vụ
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionaryromanianenglish.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0180 / 0.0118 (30)
Quay lại đầu trang