Từ điển Rumani - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "sania":
Rumani Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "sania" trong anh.
 
Biểu thức có chứa "sania":
Rumani Anh
.
Đến nay, 3,677,484 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 19,491 vào ngày hôm nay.
Thẻ: sania, sleigh, Từ điển Rumani - Anh, Rumani, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Rumani, Rumani-Anh dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionaryromanianenglish.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0368 / 0.0281 (35)
Quay lại đầu trang