Tại thời điểm này, các Từ điển Rumani - Anh có một số 109,025 từ trong rumani cũng như 240,503 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 3,677,483 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 19,491 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Rumani - Anh, Rumani, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Rumani, dịch vụ Rumani-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionaryromanianenglish.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0286 / 0.0225 (20)
Quay lại đầu trang